Części samochodowe

Technologia produktów związanych z samochodami została znacznie ulepszona. Produktom towarzyszy wiele kosztownych części elektronicznych. Duże straty pojawiają się, gdy jakiekolwiek komponenty zostaną uszkodzone. Produkcja może zostać zatrzymana lub produkt może być wadliwy do czasu zidentyfikowania przyczyny i analizy ryzyka.

Etykieta wstrząsowa i etykieta przechyłu mogą monitorować przechowywanie lub transport towarów przez 24 godziny i mogą łatwo określić, czy towary są traktowane prawidłowo za pomocą prostego i ekonomicznego urządzenia.

Typowe metody transportu części samochodowych i ciężarowych

  • SKD (częściowo zniszczony)
  • CKD (całkowicie zniszczony)

Typowe problemy z transportem części do samochodów i ciężarówek

  • Korozja: najczęściej występuje w transporcie morskim
  • Uszkodzenia: najczęściej występują w wyniku szkód spowodowanych przez ludzi podczas transportu morskiego i lotniczego
  • Zadrapanie: Niekompletne zabezpieczenie opakowania