Przyrządy naukowe i techniczne

Sprzęt specjalistyczny jest drogi i bardzo precyzyjny, co wiąże się z zainwestowaniem dużych pieniędzy w opakowanie.

Etykieta wstrząsowa i etykieta przechyłu mogą skutecznie kontrolować i monitorować proces transportu oraz problemy związane z naprawami gwarancyjnymi. Dzięki pełnemu monitorowaniu, Crash Label i Crash Label TLT mogą skutecznie ostrzegać osoby obsługujące i znacznie zmniejszyć straty spowodowane błędami ludzkimi.

Główne czynniki powodujące wypadki

  • Obsługiwane przez niedoświadczony lub nieprzeszkolony personel lub wykonawców
  • Nieprzestrzeganie procedur bezpiecznej obsługi
  • Niewłaściwa obsługa, zaniedbanie, nadmierna prędkość itp.
  • Urządzenie nie jest zamocowane podczas transportu.