Etykieta ze wskaźnikiem przechyłu Lean&Inclination

Wskaźnik przechyłu może wykazać, czy ładunek przechylił się lub przewrócił podczas transportu albo przechowywania.

Etykiety przechyłowe

Zasada działania etykiet ze wskaźnikiem przechyłowym

Etykieta ze wskaźnikiem przechylenia ma indykator, który i zabarwia okienko na czerwono. Kiedy przechylenie towaru przekracza ustalony kąt – zwykle 80°- reaguje pod wpływem siły ciążenia. Dodatkowo etykieta Lean&Inclination wskazuje kierunek odchylenia – w tym przypadku małe, czerwone okienka odbarwią się z czerwonego na biały.

Na etykiecie znajduje się hasło ostrzegawcze oraz numer seryjny. Slogany ostrzegawcze mogą przypominać przewoźnikom o zwróceniu uwagi na tę przesyłkę. Numer seryjny ma zapobiegać manipulacjom. 

Etykiety przechyłowe

Jeśli Twoja przesyłka spełnia niektóre z poniższych warunków, wybierz etykiety ze wskaźnikiem przechyłu.

 • Przechylenie w określonym kierunku powoduje poważne uszkodzenie produktu.
 • Waga przesyłki nie jest rozłożona równomiernie
 • Transport musi odbywać się w pozycji pionowej
 • Przesyłka zawiera ciecz, która nie może się wylać
 • Delikatne towary
 • Duży sprzęt
 • Specyficzne wymagania transportowe

Elementy systemu przechyłowego Lean&Inclination

Naklejka

Naklejka ze wskaźnikiem wstrząsów zawiera hasła ostrzegawcze, numer seryjny oraz plastikową obudowę na wskaźnik. Numer seryjny zapobiega podmianie uszkodzonego wskaźnika na nowy.

Etykieta ostrzegawcza

Wskaźnik nachylenia jest przymocowany do etykiety informacyjnej, a naklejka ostrzegawcza jest umieszczona na liście przewozowym. Te dwie etykiety mogą zwrócić uwagę osób obsługujących i sprawić, że dostawa przebiegnie bezproblemowo.

Naklejka informacyjna

Naklejka ostrzegawczą dołączana jest do listu przewozowego.

ZASADY STOSOWANIA

 1. Umieść naklejkę informacyjną we właściwej pozycji
 2. Zerwij plombę zabezpieczającą z pochylonej etykiety i trzymaj ją pionowo. Nie wstrząsaj.
  • Wskaźniki przechyłu znajdują się na etykiecie ostrzegawczej
  • W przypadku wielokierunkowego wskaźnika pochylenia na etykiecie informacyjnej należy napisać maksymalny dopuszczalny kąt nachylenia towaru
 3. Umieść małą naklejkę ostrzegawczą na liście przewozowym jako przypomnienie dla przewoźników.
 4. Sprawdź pochyloną etykietę natychmiast po przybyciu

KORZYŚCI

1. Zmniejsz uszkodzenia towarów o 70%
Indykatory wskaźników przechyłu aktywują się natychmiast po przechyleniu do przesyłki. W rezultacie, osoby obsługujące zawsze będą traktowały przesyłkę ze szczególną ostrożnością, gdy etykieta ze wskaźnikiem będzie widniała na przesyłce.

2. Wpływa na pozytywny wizerunek firmy
Widząc wskaźniki na przesyłce, klienci rozumieją, że masz większe poczucie odpowiedzialności za swoje towary niż inni dostawcy.

3. Informacja o przyczynie uszkodzenia
Ludzie mogą wyraźnie odróżnić zdarzenia związane z przechyleniem i niewłaściwą obsługą przesyłki podczas transportu lub w fabryce.

4. Niski koszt, duże oszczędności
Lepsza ochrona drogich towarów to niewielki koszt. Po uszkodzeniu koszt strat jest znacznie wyższy.

5. Mocny dowód
Wskazania indykatorów są nieodwracalne.